Zásady ochrany osobných údajov

Bezpečnosť

Enlighten, s.r.o. prijíma technickú a organizačnú bezpečnostnú ochranu, aby sme chránili u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú s vývojom technológií.

Právo na informácie

Na požiadanie vám Enlighten, s.r.o. podľa možností obratom a písomne oznámi, aké osobné údaje sme o vás zaznamenali. Ak boli napriek našej snahe o správnosť údajov zaznamenané nesprávne informácie, opravíme ich na požiadanie.

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na info@simonasimkova.com, kde vám budem k dispozícii nielen pri žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností.

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda: budeme spracovávať vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu, a najmä oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonných povinností alebo udelených súhlasov, plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovávania osobných údajov, umožníme vám a budeme podporovať uplatňovanie a plnenie vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Kódex ochrany údajov

Získanie a spracovanie osobných údajov

Keď navštívite našu webovú stránku, zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorú ste dostali od poskytovateľa internetových služieb, webovú stránku, z ktorej navštevujete tú našu, webové stránky, ktoré v rámci nášho webu navštevujete, ako aj dátum a čas návštevy. Osobné údaje sa zaznamenávajú iba vtedy, ak nám ich poskytneme z vlastného rozhodnutia, napríklad v rámci registrácie, ankety, výpisu ceny alebo pri realizácii zmluvy.

Použitie a postúpenie osobných údajov

Vložením osobných údajov na niektoré z našich stránok súhlasíte s zasielaním obchodných informácií. Enlighten, s.r.o. používa vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákazníckej administratívy, informácií týkajúcich sa produktov a marketingových účelov vždy len na taký rozsah, aký je potrebný.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadením a úradmi nasleduje iba v rámci záväzných právnych predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú od našich strán viazaní diskrétnosťou.

Možnosť odhlásenia

Pracujeme iba s údajmi a kontaktmi, ktoré nám dali súhlas. Chceme vaše údaje použiť, aby ste mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť, aký máte názor. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Ak by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa môžete odhlásiť odberom pomocou odhlásenia odkazu uvedeného v priečinku každého e-mailu.

Cookies

Enlighten, s.r.o. používa cookies k tomu, aby mohla sledovať preferencie návštevníkov a aby mohla podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Súbory cookie sú malé „súbory“, ktoré sa ukladajú na váš pevný disk. To vedie k zjednodušeniu navigácie a zabezpečeniu vysokej miery užívateľského komfortu webových stránok. Cookies sa môžu používať na zistenie, či ste už navštívili naše stránky zo svojho počítača. Identifikuje sa iba cookie na vašom počítači.

Použitie cookies môžete deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame  osobné údaje, ktoré sú nám poskytnuté, a to z nasledujúcich dôvodov (na splnenie týchto účelov):

  • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

vaše osobné údaje v rozsahu:

e-mail – používam pre zasielanie e-bookov a marketingových emailov.

meno, priezvisko, telefón, adresa – potrebujem v prípade nadviazanie spolupráce (konzultácie a pod.)

  • vedene účtovníctva

Ak ste zákazníkmi, nevyhnutne potrebujem vaše osobné údaje (fakturačné údaje), aby sme splnili zákonné povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

  • marketing – zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), ktoré sa zobrazia v e-maily a kedy sa najčastejšie otvárajú na účely marketingu, slúžia pre zlepšenia zasielania obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, tieto informácie uchovávame z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú. Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettery iba na základe vašeho schválenia. V oboch prípadoch môžete túto odpoveď odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom odoslanom e-maily.

  • pokročilý marketing na základe súhlasu

Iba na základe vašej dohody vám môžeme posielať aj inšpiráciu ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cieľové reklamy na Facebooku. Túto dohodu je možné samozrejme odvolať vždy prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Predanie osobných údajov treťou osobou

K vašim osobným údajom majú prístup naši spolupracovníci. Pre zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí dokážu ochrániť dáta ešte lepšie ako my a na spracovanie sa špecializujú. Sú to poskytovalia platforiem:
SmartSelling a.s. (SmartEmailing, FAPI, Proaffil), Elementor, Facebook a Google. Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov, aby sa uľahčilo a zlepšilo spracovanie. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere budeme na spracovateľovi klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak budete potrebovať niektorý z týchto práv, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@simonasimkova.com. Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a môžeme vám poskytnúť informácie v termíne 30 dní, ako spracovávame vaše osobné údaje a prečo. Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo zistí vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že údaje spracovávame neoprávnene, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste sa obrátili proti spracovaniu. Obmeziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásenie z newsletteru obmedzuje účel spracovania pre odoslanie obchodných oznámení.)

Právo na prenositeľnost

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje prijať a preniesť na iné osoby, budeme postupovať rovnako ako pri využívaní práva na prístup – s tým rozdielom, že poskytneme informácie v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudntý/á)

Vašim ďalším právom je právo na výmaz. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému a zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 30 dní. V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím mať evidované vystavené daňové doklady po uplynutí lehoty stanovenej zákonom. V tomto prípade sa vymažú všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nepostupujeme v súlade so zákonom, máte právo kedykoľvek sa obrátiť na svoju žiadosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, ak najprv o tomto podozrení informujete mňa, aby som mohla urobiť opatrenia a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania noviniek a obchodných oznámení

E-maily s inšpirujúcimi, článkami alebo produktami a službami vám posielame na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame vám emaily iba na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete zrušiť odber našich e-mailov stlačením odhlásenia v každom odoslanom e-maily.

Pre zlepšenie vašej užívateľskej skúsenosti používame súbory cookies